İŞ SAĞLIĞI ve MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun

15. Maddesine göre İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır.

İşyeri Hekimliği

İşe Giriş Muayeneleri

Sağlık Risklerinin Belirlenmesi

Periyodik Sağlık Taramaları

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de  yapılması  yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten  itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve iş akışının aksamaması için tüm çalışanların sağlık tetkiklerinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Mobil Sağlık Aracı ile işyerinde yapılması  maksadıyla gerekli koordinasyonu sağlayarak sizlere yardımcı olmaya hazırız.

TEDBİR ÖNCELİKTİR, EĞİTİM İSE GEREKLİLİK

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği Uzmanlığı

Eğitim

Danışmanlık

Risk Analizleri

Denetleme

Kayıt ve İstatistik

Raporlama

İç Yönetmelik ve Organizasyon

Ortam Ölçümleri

Makina ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Acil Eylem Planı (Yangın, Deprem, Sel, Sızıntı vs.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması

Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ve 17. Maddeleri gereğince İşveren  çalışanlarına işyerinde karşılaşılabilecek  sağlık  ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları, ilkyardım, olağandışı durumlar, doğal afetler, yangın, yangınla mücadele ve tahliye konularında eğitim verdirmek zorundadır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

  •