EĞİTİM

SÖZ KONUSU OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSE, DOĞRU EĞİTİM...

EĞİTİMLER

İSG Eğitimleri

Bireysel Gelişim Eğitimleri

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince tüm işyerlerinde çalışanlara işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde ve her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi yasal bir zorunluluktur.

İşe Giriş İSG Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yangın Eğitimi

Risk Analizi Eğitimi

İşe Giriş İSG Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yangın Eğitimi

Risk Analizi Eğitimi

İlkyardım Eğitimleri

Sağlık Bakanlığı tarafından 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği hükümlerine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda “Az Tehlikeli” işyerleri için 20 personelde bir, “Tehlikeli” işyerleri için 15 personede bir ve “Çok Tehlikeli” işyerlerinde 10 personelde bir çalışanın  “Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası” almış bir personeli “İlkyardım Görevlisi” olarak görevlendirmesi zorunludur.

KEŞKE DEMEMEK İÇİN, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ...

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

SizeÖzel OSGB işyerlerinde yaptırılması gereken Toz, Gaz, Gürültü, Titreşim, Termal Konfor (Isı, Nem, Hava Akımı), Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Elektrik Topraklama Tesisatın Kontrolü, Paratoner Tesisatının Kontrolü gibi birçok konuda periyodik ve teknik kontrollerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması  maksadıyla gerekli koordinasyonu sağlayarak sizlere yardımcı olmaya hazırdır.

 

Ortam Gürültü Maruziyet Ölçümü

Toz Ölçümü

Işık Düzeyi Ölçümü

Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

İşyeri Havasında Bulunan Kimyasal Buhar Ölçümü

Havalandırma Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü (Ses Dizometre)

Aydınlatma Ölçümü

Kaldırma Araçlarının Periyodik Test ve Kontrolü

Çevresel Ölçümler

Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri

Topraklama Periyodik Test ve Kontrolleri

KALİTE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 14001 2004 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

ISO 14001 2004 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

OHSAS 18001 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yön. Sis. Tem. Bilgilendirme

OHSAS 18001 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Temel Bilgilendirme

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Tetkikçi

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

  •